Okul Öncesi Hareket & Dans Eğitimi

Dans etmek, çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Özgüvenini duygusal gelişimini ve fiziksel gelişimini destekler. Dans,öğrenme ve dikkat becerilerini geliştirir. Çocukların yaratılcılık becerilerini harekete geçirir. Sanata olan merakını artırır. Düzenli dans dersine katılan çocukların akademik olarak daha başarılı olduklarını gözlemlenmiştir.

Dans, özgüven ve benlik saygısını geliştirir. Çocuklar dans dersi içerisinde belirli duruşlar ve hareketileri öğrenir, bu sayede bedenini daha iyi tanırlar. Kendi bedenleri ile daha yakın olan bu çocukların özgüvenleri, benlik saygıları da daha yüksek olur. Dans dersine devam eden çocukların beden algılarına daha olumlu olduğu, kendilerin ifade etmede daha iyi oldukları belirlenmiştir. Bu olumlu katkının, özellikle psikolojik veya gelişimsel güçlük yaşayan çocuklar için ayrı bir önemi vardır.

Dans, sosyal ilişkileri güçlendirir. Çocuk bir ekip ile çalışmayı, arkadaş edinmeyi, işbirliği yapmayı ve başkalarına güvenmeyi deneyimler.

Dans, sağlıklı fiziksel gelişimi sağlar. Dans dersindeki tekrarlı hareketlerin çocuğun kas gelişimine katkısı olur.