Görsel Sanatlar

Okul öncesi eğitiminin amaçlarından biri çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesidir. Yaratıcılığın geliştirilmesinde sanat eğitimi programlarının önemli bir yeri vardır. Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği bir yoldur. Sanat eğitimi insana çocukluktan başlayarak akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, gibi becerileri kazandırır.

Atölye ortamımız ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Yıl içerisinde ortaya çıkardığımız ürünleri okul içerisinde sergilemekteyiz.

Düzenlediğimiz alan gezileri (sergi, müze, sanat atölyeleri) sırasında birebir yakından görme ve tanıtma imkanı sunmaktayız.

Öğrencilerimizi ileriki yaşamlarında da sanata, sanatçıya duyarlı, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkabilen, barışçıl, insancıl ve yaratıcı bireyler olarak toplumda yerlerini almalarını hedeflemekteyiz.