Yarınlar Eğitimde
Eğitim İLKE'de Başlar

Kurucumuz; "Bir çocuğu eğitmek , o ülkenin kaderini belirler." bilinciyle açtığı kurumda, görev ve sorumluluklarını "Eğitimin ilk anahtarı, okul öncesi eğitimdir." farkındalığıyla titizlikle yerine getirmektedir.

Aliye TUNCER

Kalite Politikamız

Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak suretiyle her çocuğumuzu potansiyelleri bağlamında en üst düzeye taşımaktır.

Değerlerimiz

Her çocuğumuzun bireysel farklılıklarına saygıyı esas alan bir eğitim sürecinde; sevgi, saygı, hoşgörü, sabır, iş birliği, merak, özgürlük, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma başat değerlerimizdir.

Misyonumuz

Her çocuğun biricik olduğu anlayışından hareketle, yeti ve yeteneklerini gösterebilecekleri, doğalarına uygun etkinlik ortamlarında, çocuklarımıza yaşam becerileri ve değerlerimizi kazandırırken aynı zamanda onları güzel bir geleceğe hazırlamaktır.

Vizyonumuz

Bugünün yarını, yarının umudu olan çocuklarımızın potansiyellerini kullanmasına ve geliştirmesine her türlü desteği vermek suretiyle onlara otantik varoluşunu yaşatan ve bu konuda örnek alınan bir eğitim kurumu olmaktır.

Tarihçemiz

Okulumuz 2010 yılında, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Türk Anaokulu statüsünde açılmıştır.

Okulumuzun amacı; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, çocuklarımızı beden, zihin ve duygu gelişimi ile birlikte iyi ve güzel alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları ilkokula hazırlamak, çocuklarımızın Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

2010-2011 eğitim öğretim yılında kendileri küçük ama yürekleri büyük öğrencileriyle yola çıkan okulumuz, bu yolculukta öğrencileriyle birlikte gelişerek değişen, bu değişim sürecinde hep kendine daha yüksek hedefler koyan çizgisiyle yolculuğuna devam etmektedir.

Bu yolculukta İlkemiz; bilim ve sanatın ışığında her çocuğumuza öğrenmenin heyecanını, çoşkusunu ve mutluluğunu yaşatmaktır.

Okul Yönetimi

Okulumuz; okul öncesi yönetimi ve organizasyonu konusunda yetkin, çocukların gelişimsel ve eğitsel ihtiyaçlarına istenilen düzeyde cevap verebilecek şekilde liderlik özellikleriyle donanımlı yönetim kadrosuyla yönetilmektedir.

Kadromuz

Eğitim kadromuz; çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda iyi bir eğitim almış, çocukları seven, sürekli öğrenmeye açık, genel kültürünü, yaratıcılığını geliştirmeye istekli ve yaşam sevincini yitirmemiş eğitimcilerden oluşturulmuştur.