Процесс обучения и образования

 • Мы проявляем должное уважение к каждому ребенку,
 • Обучаем детей, проявляя всю нашу любовь,
 • Направляем подготовленных и счастливых личностей в будущее.
 • Обучение Академическим (познавательным) навыкам

  Okul öncesi dönemde erken akademik becerilerin çocuklara kazandırılmasının, ileri akademik becerilerin kazanımı için ön koşul niteliğinde olduğunun bilincindeyiz. Bu dönemde kazandırdığımız becerilerle çocuklarımızı okula ve hayata hazırlamaktayız. Erken akademik becerilerin okul öncesi dönemde çocuklara kazandırılmasının; özdenetimli, girişimci ve araştırmacı, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, yeteneklerini kullanabilen ve başarılı bireylerin yetiştirilmesine temel oluşturduğunun farkındalığıyla hareket etmekteyiz.

  Обучение аффективным навыкам

  Çocuğa karşı güven verici ve destekleyici bir şekilde onu bağımsızlığa teşvik eden, aynı zamanda da kontrol ve sınırlamaların devam ettiği demokratik tutumlu okul ortamımızda; keşif yapmaya meraklı, bağımsız, kendine güvenen, toplumun beklentilerine cevap veren, sosyal becerisi yüksek, sorumluluk sahibi bireyler olma duyuşsallığına bağlı tutumlar kazandırmayı birincil hedeflerimiz arasında görmekteyiz.

  Обучение психомоторным навыкам

  Okulöncesi dönemde bir çocuğun iletişiminin temel aracı hareketlerdir. Bir başka deyişle çocuk duygu ve isteklerini hareket yoluyla dile getirebilirler. Okulöncesi dönemde çocuk uzun süreli hareketlerde kuvvetini ya da pozisyonunu devam ettirebilecek güce sahip olmasa da denemelerle denge, ritim ve hareketlerde akıcılık yeteneğini geliştirebilir. Oyun ve hareket eğitimi etkinlikleri çocukların yaşlarına özgü gelişim ödevlerini kolayca yerine getirebilmesini sağlamada önemli bir araç konumundadır. Bu gerçeklikten hareketle temel hareket modelleri olan koşu, atlama, sıçrama, denge gibi becerileri çocukların eğitim ve öğrenme deneyimlerinin bir parçası haline getiren etkinlikleri alanında uzman öğreticilerin rehberliğinde sürdürmekteyiz.

  Обучение социальным навыкам

  Çocuklarımızı, kendi yaşıtları ile bir araya getirip arkadaşlarıyla etkileşim ve iletişim içinde etkinliklerde bulunmalarını sağlayarak sosyal bir ortam yaratmaktayız. Dolayısıyla çocuklarımıza, doğal yaşamın bir parçası olan kişiler arası problemlerin çözümü için gerekli olan becerileri geliştirmelerini sağlayacak çeşitli fırsatlar sunmaktayız. Bu sınamalarla, çocuklarımızın sosyal ortamlarında hemen hemen hergün karşılaştıkları soruların üstesinden gelme kapasitelerini artırmaktayız.

  Программа обучения языкам

  Çocukların dil edinimi süreçlerini dikkate almak suretiyle, tüm öğrenim alanında olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de bireylerin öğrenim tarzlarındaki farklılıkları göz önüne tuttan farklı yöntem ve tekniklerden yararlanmaktayız. Çocuklarımızın bireysel farklılıklarını ve çevresel etmenleri göz önüne alarak farklı stratejiler ve biçemler geliştirmekle birlikte çeşitli eğitim materyallerini kullanarak farklı uygulamalara yer vermekteyiz.

  Обучение мышлению

  Gelişimin büyük bir kısmının erken çocukluk döneminde tamamlandığı düşünülürse, erken çocukluk döneminin gelişim özellikleri dikkate alınarak bu özellikler doğrultusunda kazanılabilecek bazı düşünce becerilerinin erken dönemlerde kazandırılması ve ileriki yaşlarda kazınılacak olan bazı düşünme becerileri için olumlu temellerin atılması çok önemlidir. Bu bağlamda, çocuklara zengin uyarıcılarla ile donatılmış, çocukların bireysel özellikleri ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, kendilerini özgür hissedecekleri, merak, araştırma, keşfetme duygularını uyandıracak nitelikte eğitim ortamları sunmaktayız. Bu hedefler doğrultusunda çocuklarımızın problem çözme ve karar verme becerileri desteklenmektedir. Uyguladığımız etkinliklerle; düşünen, üreten, öğrendiği bilgiyi diğer durumlara transfer edebilen ve karşılaştığı problemlere yaratıcı çözümler bulabilen temel düşünme becerilerine sahip bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.