Aliye TUNCER
Kurucu ve Okul Müdürü
 • Adres :  Sinanoba Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı 212.Villa, No:50/C
  Büyükçekmece , İSTANBUL
 • Telefon :  +90 212 864 3587
 • E-mail:  info@ilkeanaokulu.com

РУКОВОДСТВО

Programın yeterlik alanları

Okula ve Çevreye Uyum :

Çocuğun aileden sonra sosyalleşme sürecine devam ettiği yerlerden biri de okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna devam etmesi sosyalleşme alanlarının ve yaşantılarının zenginleşmesi anlamına gelmektedir. İlk kez aile ortamından ayrılarak yapılandırılmış bir eğitim programına katılan çocuğun sosyalleşme sürecine katkı sağlaması ve katıldığı yeni ortama alışması amacıyla belirlenen bu yeterlik alanında yer alan kazanımlar ile çocuğun, okulun ve sınıfın bir bireyi olarak sosyalleşmesi okul içinde olumlu ilişkiler geliştirerek kişiler arası ilişkilerin gelişimine katkı sağlaması, en küçük toplumsal kurum olan aileden sonra okul ve sınıfın bir üyesi olarak toplumsal kuralları öğrenmesini amaçlamaktayız.

Eğitsel Gelişim :

Bu yeterlik alanı ile çocuğun öğrenme hayatına ilişkin olumlu tutum geliştirmesini; bununla beraber, bağımsız iş yapabilme, bağımsız davranabilme, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirme, başarıya ulaşmak için bir birey olarak yapması gerekenleri kazanmasını amaçlamaktayız.

Kendini Kabul :

Çocuğun kendini kabulü, olumlu benlik algısı geliştirmesi, duygusal ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla belirlenen bu yeterlik alanı ile çocuğun; güçlü olan ve güçlendirmesi gereken yönlerini tanıması, kendi işlerini yapabilmesi ve bireysel farklılıklarının farkına varması gibi özellikleri kazanmasını amaçlamaktayız.

Kişiler Arası İlişkiler :

Çocuğun kendini ve sosyal dünyayı anlamlandırmasında kişiler arası ilişkiler oldukça önemlidir. Bununla birlikte kişiler arası ilişkiler çocuğun sosyalleşme sürecine de katkıda bulunur. Sosyalleşme sürecinde çocuklarda kazandırılacak davranışların büyük çoğunluğu, okul öncesi dönemde eğitim kurumları aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu yeterlik alanındaki kazanımlarla; iletişimin önemi, iletişim kuralları, empati kurabilme, paylaşma, akranlarını tanıma ve birlikte oyun oynama gibi becerilerinin gerçekleştirilmesini amaçlamaktayız.

Aile ve Toplum :

Bu yeterlik alanı ile çocuklara; en küçük toplumsal kurum olan aile ve yaşadığı topluma ilişkin farkındalık kazandırma, ailenin ve toplumun bir bireyi olarak kendisine düşen görev ve sorumlulukları fark ettirme, demokratik tutum kazandırma gibi becerilerin gerçekleştirilmesini amaçlamaktayız.

Güvenli ve Sağlıklı Hayat :

Okul öncesi dönem, çocukların kazaya ve tehlikeye en fazla maruz kaldıkları ve risklerin yüksek olduğu bir dönemdir. Aynı zamanda gelişim gereği iyi beslenmeleri ve düzenli bir beslenme alışkanlığının da kazandırılması gereken bir dönemdir. Bu yeterlik alanı ile çocuklara; sağlıklı yaşamak için yapılabilecekler, tehlike durumlarında yapılması gerekenler ile güvenli ve sağlıklı bir hayat için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktayız.

Mesleki Gelişim :

Mesleki gelişim bir süreçtir ve okul öncesi dönemde başlar. Bu dönemde çocuklarda mesleklerle ilgili kalıp yargılardan uzaklaşmaları ve mesleklere ilişkin olumlu tutum geliştirmeleri oldukça önemlidir. Bu yeterlik alanında yer alan kazanımlar ile çocukların meslekleri tanımaları, mesleklere ilişkin olumlu tutum geliştirmeleri, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık geliştirmelerini amaçlamaktayız.

Okul Öğretmeninden Beklenenler

 • Programda yer alan konulara yönelik araştırma yapması ve sınıf uygulamalarına hazırlıklı katılması,
 • Okul rehber öğretmeni ile eş güdümlü çalışması ve gerekli durumlarda okul rehberlik servisinden yardım alması,
 • Programı yaşantı sağlamaya, tutum, değer ve beceri kazandırmaya yönelik bir süreç olarak düşünmesi,
 • Çocukların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri sınıf ortamını oluşturması, onları etkinliklere katılmaya teşvik etmesi, birbirleriyle karşılaştıran eleştirel davranış ve ifadelerden kaçınması, yargılayıcı olmayan tutum ve davranışlar sergilemesi, çocuklara kazandırılmak istenen becerilere uygun model olması,
 • Kazandırılmak istenen becerileri takip etmesi, gerektiğinde çocuklara pekiştireçler vermesi,
 • Öğretmenler ve veliler ile işbirliği yaparak çocukların gelişimini takip etmesi,
 • Velilerin program sürecine katılması için gerekli çalışmaları düzenlemesi.

Veliden / Aileden Beklentiler

 • Çocuklara kazandırılması istenen beceriler konusunda model olması,
 • Okul ile iş birliği yaparak çocuğun takibi ve değerlendirilmesinde okul öncesi eğitim öğretmenine ve okul rehber öğretmenine destek sağlaması,
 • Okulda düzenlenen velilere yönelik çalışmalara katılması.